shinpaku logo004

f logo RGB Blue 58

 

13 a koshinjugaya

属名:シンジュガヤ属

学名:Scleria parvula Steud.

花期:7~10月

生育環境:日当たり良好な湿地

国内分布:本州・四国・九州

当館標本:有